อธิการบดี บรรยายพิเศษ เรื่อง “Where good idea for research come from”
November 16, 2017
การประชุมวิชาการประเพณี 4 สถาบัน มหิดล-กองทัพเรือ-ธรรมศาสตร์-เกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 19 “Digital Education กับความท้าทายของการศึกษาไทย”
November 16, 2017

พิธีไหว้ครู มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2560

waikru04

วันที่ 14 กันยายน 2560 รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ปรีชา สุนทรานันท์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมีผู้บริหารและคณาจารย์จากทุกคณะเข้าร่วมพิธี ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ปรีชา สุนทรานันท์ รักษาการแทนรองอธิการบดี ฝ่ายกิจการ นักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ได้กล่าวคำให้พร และให้โอวาทแก่นักศึกษา พร้อมเจิมหนังสือ จากนั้น ผู้แทนนักศึกษานำพานธูปเทียน และพานดอกไม้มอบแก่เหล่าคณาจารย์ โดยมี นักศึกษาชั้นปีที่ 1 จากทุกคณะ เข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน

 cr. ภาพจาก กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

Recent post