พิธีไหว้ครู มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2560
November 16, 2017
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิด“พระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระศรีสวรินทิรา บรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า และสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ” และทรงเปิด “พิพิธภัณฑ์การพยาบาลไทย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล”
November 16, 2017

การประชุมวิชาการประเพณี 4 สถาบัน มหิดล-กองทัพเรือ-ธรรมศาสตร์-เกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 19 “Digital Education กับความท้าทายของการศึกษาไทย”

4stb9

วันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2560 มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการประเพณี 4 สถาบัน มหิดล-กองทัพเรือ-ธรรมศาสตร์- เกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 19 ในหัวข้อ“Digital Education กับความท้าทายของการศึกษาไทย” และการเสวนาวิชาการในหัวข้อเรื่อง “เทคโนโลยีการศึกษาในยุค Thailand 4.0” จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิมากมาย ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ที่นี่

Recent post