บรรยายพิเศษ “How to be a Good Researcher & MU Perspective”
November 16, 2017
อธิการบดี บรรยายพิเศษ เรื่อง “Where good idea for research come from”
November 16, 2017

รศ.นพ.ปรีชา สุนทรานันท์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิดงาน Start up Expo 2017

startUp07

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2560 รศ.นพ.ปรีชา สุนทรานันท์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิดงาน Start up Expo 2017 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ณ ห้างเซียร์รังสิต โดย อาจารย์แพทย์หญิงมนทกานติ์ โอประเสริฐสวัสดิ์ รักษาการรองอธิการบดีฝ่ายโครงการจัดตั้งวิทยาเขต
นครสวรรค์ ผศ.นิวัต อุณฑพันธุ์ หัวหน้าโครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ Start up ปี 2560 และผู้แทนจาก สสว. ร่วมเป็นเกียรติในงานดังกล่าวด้วย

โดยในงานมีการเจรจาคู่ค้ากับผู้ประกอบการจาก สปป.ลาว และจีน และมีการออกบูทแสดงสินค้าจำนวน 150 บูทจากผู้ประกอบการที่ได้รับการพัฒนาจากโครงการด้วย ผู้สนใจสามารถร่วมอุดหนุนสินค้าจากผู้ประกอบการได้ที่ชั้น B ห้างเซียร์รังสิต ได้ตั้งแต่บัดนี้ – 17 กันยายน 2560

Cr. Facebook ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมบึงบอระเพ็ด

Recent post