ต้อนรับผู้แทน Technical And Further Education (TAFE) ประเทศออสเตรเลีย

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จฯ มาทรงเป็นประธานเปิดงาน และประทานรางวัลงาน “มหิดล-วันแม่” ประจำปี ๒๕๖๐
December 27, 2017
หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมห้องสมุดเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน ครั้งที่ 13 (13th AUNILO Meeting)
December 28, 2017

ต้อนรับผู้แทน Technical And Further Education (TAFE) ประเทศออสเตรเลีย

inter

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2560 ดร.ระพี บุญเปลื้อง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรพงษ์ เลิศสิทธิชัย ผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งศูนย์เศรษฐกิจสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับ Ms. Luisa Marcelo, Manager, Business Development, Technical And Further Education (TAFE) ประเทศออสเตรเลีย ในโอกาสมาบรรยายเรื่องเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ร่วมกับมหาวิทยาลัยต่างๆ ของไทยที่มีหลักสูตรด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ โดยมีมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั้งรัฐและเอกชน สนใจเข้าร่วมรับฟังและแลกเปลี่ยนทัศนะกว่า 20 มหาวิทยาลัย และมีมหาวิทยาลัยหลายแห่งขอประชุมนอกรอบเพิ่มเติมกับผู้แทน Technical And Further Education (TAFE) ประเทศออสเตรเลีย เพื่อหารือรายละเอียดเรื่องความร่วมมือระหว่างกันด้วย นอกจากนี้ นาง Marcelo ยังได้เยี่ยมชมและหารือกับผู้บริหารของเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ และศูนย์เศรษฐกิจสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อแสวงหาลู่ทางในการแลกเปลี่ยนความร่วมมือระหว่างกันด้วย อนึ่ง ในช่วงปลายเดือนสิงหาคมนี้ กระทรวงการต่างประเทศ จะจัดคณะผู้บริการมหาวิทยาลัยที่สนใจ เดินทางไปเยี่ยมชมวิทยาเขตต่างๆ ของ Technical And Further Education (TAFE) ประเทศออสเตรเลีย ที่จัดหลักสูตรด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ รวมถึงหารือกันในลักษณะ business matching เพื่อมหามหาวิทยาลัยต่างๆ สามารถหารือรายละเอียดความร่วมกับ Technical And Further Education (TAFE) ประเทศออสเตรเลีย ได้อย่างเป็นรูปธรรมต่อไป Cr: เดลินิวส์ออนไลน์ https://www.dailynews.co.th/article/589994

Recent post