งานแสดงนิทรรศการและแนะแนวการศึกษา “ตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา” ครั้งที่ 21 ณ มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

นักศึกษาใหม่ ร่วมกิจกรรมรักน้อง “จิตอาสามหิดล : Mahidol Volunteer”
January 3, 2018
การประชุมเชิงปฏิบัติการ RUN-ASEAN Cluster II’s Workshop “Transnational Mobility in ASEAN : Implications and Challenges for Multicultural Society, Social Protection, and Health – Care System”
January 3, 2018

งานแสดงนิทรรศการและแนะแนวการศึกษา “ตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา” ครั้งที่ 21 ณ มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

roadshow01

วันที่ 17—18 สิงหาคม 2560 มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมแสดงนิทรรศการและแนะแนวการศึกษาระดับปริญญาตรีในงานตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษาศึกษา ครั้งที่ 21 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติ 60 ปี โดยมี ฯพณฯ นายชวน หลีกภัย ที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นประธานเปิดงาน จากนั้น มีการบรรยาย “กรอบเวลาและกระบวนการในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาปี2561” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พงษ์อินทร์ รักอริยะธรรม ประธานคณะอนุกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา

สำหรับในปีนี้มีสถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 120 สถาบัน และมีนักเรียน อาจารย์แนะแนว และผู้ปกครอง ในภาคใต้จาก 80 โรงเรียน จำนวน 15,000 คน เข้าร่วมงานพร้อมซักถามข้อมูลรูปแบบการรับบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษารูปแบบใหม่ (TCAS) ในปีการศึกษา 2561 คุณสมบัติ และรายละเอียดจำนวนการรับในแต่ละรอบในหลักสูตรต่างๆ ของมหาวิทยาลัยมหิดล

Recent post