กิจกรรมรับน้องเข้าบ้านมหิดล ปีการศึกษา 2560

พิธีทำบุญตักบาตรเนื่องโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙
December 28, 2017
พิธีถวายราชสักการะและถวายสัตย์ปฏิญาณในงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
December 28, 2017

กิจกรรมรับน้องเข้าบ้านมหิดล ปีการศึกษา 2560

atHome10

14 สิงหาคม 2560 รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ปรีชา สุนทรานันท์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในกิจกรรม “รับน้องเข้าบ้านมหิดล” ปีการศึกษา 2560 พร้อมทั้งกล่าวต้อนรับและแนะนำนักศึกษาใหม่ในการใช้ชีวิตในสถานที่ที่ต้องใช้ร่วมกัน ซึ่งจะต้องเอื้อเฟื้อ เคารพในสิทธิและหน้าที่ของกันและกัน โดยมี นางกีรติ สอนคุ้ม ผู้อำนวยการกองกิจการนักศึกษาและนายณรงค์ปกรณ หงศาลา รักษาการหัวหน้างานหอพักนักศึกษา กล่าวต้อนรับและแนะนำบริการต่างๆ ของบ้านมหิดลด้วย ในโอกาสนี้ พ.ต.ท.ชณหวรรธน์ ชื่นกลิ่นธูป สวป. สภ.พุทธมณฑล เป็นผู้แทนผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรพุทธมณฑล ให้เกียรติร่วมพูดคุยพร้อมให้โอวาสแก่นักศึกษา ณ หอพักนักศึกษา (บ้านมหิดล) มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

โดยในภาคเช้า คณะกรรมการบริหารหอพัก กองกิจการนักศึกษา จัดกิจกรรม “อพยพปลอดภัยในสถานการณ์ฉุกเฉินหอพักนักศึกษา (บ้านมหิดล)” ประจำปี 2560 เพื่อให้นักศึกษาได้ตระหนักถึงการเตรียมความพร้อมเมื่อประสบสถานการณ์ฉุกเฉิน และเข้าใจกระบวนการรอพยพอย่างปลอดภัยโดยได้รับเกียรติจาก สถานีดับเพลิงตลิ่งชัน สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลศาลายา ร่วมให้ความรู้และจำลองสถานการณ์เพลิงไหม้ในพื้นที่ต่างๆ ของหอพัก โดยมี นางกีรติ สอนคุ้ม ผู้อำนวยการกองกิจการนักศึกษา เป็นประธานเปิดกิจกรรม ซึ่งมีนักศึกษาที่พักอาศัยอยู่หอพักนักศึกษา (บ้านมหิดล) เข้าร่วมในกิจกรรมกว่า 2,200 คน

Recent post