ประธาน ทคบร.- คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น แสดงความยินดีอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล

MoA Signing Ceremony between Mahidol University-Bremen
January 4, 2018
งานประชุมวิชาการ ThaiTECT Annual Meeting ครั้งที่ 17
January 4, 2018

ประธาน ทคบร.- คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น แสดงความยินดีอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล

vip1

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2560 ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ ให้การต้อนรับ ศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ วงศ์รัตนชีวิน ประธานที่ประชุมคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ (ทคบร) และคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่เข้าพบเพื่อมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีในโอกาสดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ณ ห้องรับรอง VIP สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล

Recent post