วันสถาปนาโรงเรียนสาธิตนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล
January 11, 2018
คณะศิลปศาสตร์ จัดประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2560
January 11, 2018

อธิการบดีให้โอวาทแก่ผู้เข้าแข่งขัน “การแข่งขันกีฬาบุคลากร สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ครั้งที่ 36 พะเยาเกมส์”

sport

วันที่ 1 มิถุนายน 2560 ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์อุดม คชินทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ให้โอวาทนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ที่จะเข้าร่วมแข่งขัน “การแข่งขันกีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ครั้งที่ 36 พะเยาเกมส์” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 9 – 16 มิถุนายน 2560 โดยมหาวิทยาลัยมหิดลได้ส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน15 ชนิดกีฬา ในการนี้ ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์อุดม คชินทร ได้เน้นย้ำให้ผู้เข้าร่วมแข่งขัน ยึดถือความมี “วินัย” และ “ความพียรพยายาม” ตลอดการแข่งขันในครั้งนี้ และที่สำคัญต้องรู้จักคำว่า “รู้แพ้รู้ชนะ รู้อภัย” ซึ่งสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้เข้าร่วมการแข่งขันเป็นอย่างยิ่ง ณ ห้องรับรอง VIP สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

Recent post