คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดงานสัมมนา Sustainability, Healthcare Supply Chain and Logistics Management Seminar ภายใต้การสนับสนุนจาก the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme
January 12, 2018
ม.มหิดล มอบเครื่องจดจำ(MEM) ให้แก่นักศึกษาผู้พิการทางสายตาของ ม.ธรรมศาสตร์
January 12, 2018

พิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การพัฒนาหลักสูตร วิทยาศาสตร์วิเคราะห์ (Analytical Sciences)

AS14

เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2560 ศูนย์ตรวจสอบสารต้องห้ามในนักกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิธีลงนามความร่วมมือการพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตร์วิเคราะห์ (Analytical Sciences) เสริมสร้างบุคลากรหนุนอุตสาหกรรมไทย กับสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (มว.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ ห้องประชุมศูนย์ตรวจสอบสารต้องห้ามในนักกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล

ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ อุดม คชินทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง “การพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร์การวิเคราะห์” โดยมี รองศาสตราจารย์นายแพทย์สุพรชัย กองพัฒนากูล ผู้อำนวยการศูนย์ตรวจสอบสารต้องห้ามในนักกีฬา, รองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิวัฒน์ เลิศศิริ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์, รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ประตาป สิงหศิวานนท์ คณบดีคณะเวชศาสตร์เขตร้อน, ศาสตราจารย์ ดร.แพทย์หญิงพัชรีย์ เลิศฤทธิ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย,นางอัจฉรา เจริญสุข ผู้อำนวยการสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ, รท.อุทัย นรนิ่ม ผู้ช่วยผู้อำนวยการ และนายจรัญ ยะฝา หัวหน้าฝ่ายมาตรวิทยาเคมีและชีวภาพ ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามครั้งนี้

Recent post