คณะสิ่งแวดล้อมฯ จัดงานวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2560
January 11, 2018
พิธีเปิดโครงการธนาคารขยะรีไซเคิลโรงเรียนวัดมะเกลือ โรงเรียนวัดสุวรรณาราม โรงเรียนวัดทรงคนอง
January 11, 2018

งานวันคล้ายวันสถาปนา คณะทันตแพทยศาสตร์ ครบรอบ 49 ปี

dt05

วันที่ 7 มิถุนายน 2560 ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์อุดม คชินทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดลเป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการและมอบรางวัลการประกวดวาดภาพระบายสี ภายใต้หัวข้อ “ฟันดีทั่วหล้า พระเมตตาทั่วไทย ในหลวงรัชกาลที่ 9” แก่ผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ , รองชนะเลิศ , รางวัลชมเชย ซึ่งมีทั้งนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลาย และนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

จากนั้น ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์อุดม คชินทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ได้กล่าวเปิดงานการประชุมวิชาการ “Sustainable Oral Health” เนื่องในวันครบรอบ 49 ปี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จึงได้ถือโอกาสจัดการประชุมวิชาการขึ้นในระหว่างวันที่ 7- 8 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมเทพรัตนทันตกิจสโมสร ชั้น 4 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

Recent post