พิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ม.มหิดล กับ สพฐ.ตร.
January 10, 2018
งานแสดงนิทรรศการและแนะแนวการศึกษา “ตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา” ครั้งที่ 21 ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
January 10, 2018

ทีมโต้สาระวาที มหิดลอินเตอร์คว้ารางวัลชนะเลิศ “The 12thEUTH Debate Championship”

muic3

เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2560 ชมรมโต้สาระวาที วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล (MUIC Debate Club) ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันโต้สาระวาทีภาษาอังกฤษ “The 12th European Union Thailand Intervarsity Debate Championship 2017” จัดขึ้นภายใต้ความร่วมมือของคณะผู้แทนสหภาพยุโรปประจำประเทศไทย ร่วมกับชมรมโต้สาระวาที จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การแข่งขันโต้สาระวาทีภาษาอังกฤษครั้งที่ 12 นี้เป็นการแข่งขันการโต้สาระวาทีแบบรัฐสภาเอเชีย (Asian Parliamentary) ซึ่งเป็นที่ยอมรับในมาตรฐานการแข่งขันว่ามีจำนวนผู้เข้าแข่งขันมากที่สุดในประเทศไทย แบ่งออกเป็นการแข่งขันในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และระดับอุดมศึกษา ทีมโต้สาระวาทีแต่ละทีม ประกอบด้วยนักโต้สาระวาที 3 คน และกรรมการตัดสิน 1 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพนักโต้สาระวาทีภาษาอังกฤษในระดับมัธยมศึกษาและและระดับอุดมศึกษาในประเทศไทย ตลอดจนสร้างความตระหนักถึงปัญหาสังคมในประเทศไทยและนานาชาติ นอกจากจะได้รับรางวัลชนะเลิศแล้วยังได้รับรางวัลอื่นๆอีกได้แก่

• รางวัล Best Speaker ลำดับที่ 2 นายจุนเฮง แซ่เซีย

• รางวัล Best Speaker ลำดับที่ 3 นางสาวศรัณยา สัจเดว์

• รางวัล Best Speaker ลำดับที่ 8 นาย Dikshant Konwar Prasai

• รางวัล Best Speaker ลำดับที่ 10 นายอภิวิชญ์ เหมะจันทร และนางสาว Rusali Agrawal ตามลำดับ

Recent post