ทีมโต้สาระวาที มหิดลอินเตอร์คว้ารางวัลชนะเลิศ “The 12thEUTH Debate Championship”
January 10, 2018
โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ รุ่นที่ 10
January 10, 2018

งานแสดงนิทรรศการและแนะแนวการศึกษา “ตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา” ครั้งที่ 21 ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

roadshow7

วันที่ 6-7 กรกฎาคม 2560 มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมแสดงนิทรรศการและแนะแนวการศึกษาระดับปริญญาตรีในงานตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษาศึกษา ครั้งที่ 21 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยในปีนี้มีสถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 60 สถาบัน และมีนักเรียน อาจารย์แนะแนว และผู้ปกครอง ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 103 โรงเรียน จำนวน 15,000 คน เข้าร่วมงานพร้อมซักถามข้อมูลรูปแบบการรับบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาณุปแบบใหม่ (TCAS) ในปีการศึกษา 2561 คุณสมบัติ และรายละเอียดจำนวนการรับในแต่ละรอบในหลักสูตรต่างๆ ของมหาวิทยาลัยมหิดล

Recent post