ทีมโต้สาระวาที มหิดลอินเตอร์คว้ารางวัลชนะเลิศ “The 12thEUTH Debate Championship”
January 10, 2018
โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ รุ่นที่ 10
January 10, 2018

งานแสดงนิทรรศการและแนะแนวการศึกษา “ตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา” ครั้งที่ 21 ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี