พิธีปิดการแข่งขันเคมีโอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 49
January 5, 2018
ทีมโต้สาระวาที มหิดลอินเตอร์คว้ารางวัลชนะเลิศ “The 12thEUTH Debate Championship”
January 10, 2018

พิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ม.มหิดล กับ สพฐ.ตร.

S_6340732398559

5 กรกฎาคม 2560 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยโครงการบัณฑิตศึกษานิติวิทยาศาสตร์ จัดพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดล (คณะวิทยาศาสตร์) กับ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ณ ห้องประชุม K102 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท โดยรองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิวัฒน์ เลิศศิริ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมในพิธีลงนามและกล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดทำข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ

ในการนี้ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์อุดม คชินทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล และพลตำรวจโท กิตติพงษ์ เงามุข ผู้บัญชาการสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้กล่าวแสดงความยินดีในการลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการในครั้งนี้ และร่วมลงนามความร่วมมือ พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิวัฒน์ เลิศศิริ คณบดี และพลตำรวจตรี ปรีดี พงศ์เศรษฐสันต์ รองผู้บัญชาการสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ร่วมลงนามเป็นสักขีพยาน โดยหลังเสร็จสิ้นพิธีลงนามเป็นการเดินเยี่ยมชมหน่วยเครื่องมือกลาง หน่วยสังเคราะห์ภาพระดับนาโน และห้องปฏิบัติการโครงการบัณฑิตศึกษานิติวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยมหิดล และสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้ตระหนักถึงความจำเป็นในการประสานความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อพัฒนาการตรวจพิสูจน์หลักฐานและวิชาการด้านนิติวิทยาศาสตร์ โดยมุ่งเน้นให้เกิดประโยชน์ในด้านการอำนวยความยุติธรรมแก่สังคม อีกทั้งสามารถสนองตอบนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการให้หน่วยงานต่างๆ มีความร่วมมือและใช้ทรัพยากรร่วมกัน

Recent post