ผู้บริหารมหาวิทยาลัยและคณะกรรมการประมินคุณภาพการศึกษาภายใน สักการะ “พระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก”

พิธีส่งมอบตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล
January 11, 2018
แสดงความขอบคุณและอำลาอธิการบดี
January 11, 2018

ผู้บริหารมหาวิทยาลัยและคณะกรรมการประมินคุณภาพการศึกษาภายใน สักการะ “พระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก”

president

เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์อุดม คชินทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล นำคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยและคณะกรรมการประมินคุณภาพการศึกษาภายใน สักการะ “พระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก” ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

Recent post