แสดงความขอบคุณและอำลาอธิการบดี

ผู้บริหารมหาวิทยาลัยและคณะกรรมการประมินคุณภาพการศึกษาภายใน สักการะ “พระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก”
January 11, 2018

แสดงความขอบคุณและอำลาอธิการบดี

president3

เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 คณะกรรมการสวัสดิการสำนักงานอธิการบดี จัดกิจกรรมแสดงความขอบคุณและอำลาอธิการบดี ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์อุดม คชินทร โดยอธิการบดีได้กล่าวแสดงความรู้สึกที่มีต่อบุคลากรชาวสำนักงานอธิการบดีและมอบบทเพลงท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความอบอุ่นและประทับใจ ณ ห้องบรรยาย ศาสตราจารย์ นายแพทย์กษาน จาติกวนิช ชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

Recent post