พิธีส่งมอบตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล

พิธีทำบุญตักบาตรเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร
January 11, 2018
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยและคณะกรรมการประมินคุณภาพการศึกษาภายใน สักการะ “พระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก”
January 11, 2018

พิธีส่งมอบตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล

????????????????????????????????????

วันที่ 26 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุมศ.นพ.นที รักษ์พลเมือง สำนักงานอธิการบดี ศาสตราจารย์คลินิค นายแพทย์ อุดม คชินทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ส่งมอบงานในหน้าที่ของอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดลพร้อมทั้งสรุปงานในความรับผิดชอบ จากนั้นลงนามในเอกสารและส่งมอบแก่ ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดลท่านต่อไป โดยมีวาระดำรงตำแหน่ง 4 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2560 เป็นต้นไป

Recent post