พิธีส่งมอบตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล
January 11, 2018
แสดงความขอบคุณและอำลาอธิการบดี
January 11, 2018

ผู้บริหารมหาวิทยาลัยและคณะกรรมการประมินคุณภาพการศึกษาภายใน สักการะ “พระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก”