รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล รับมอบเจลแอลกอฮอล์ จากคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดล เข้าเยี่ยมส่วนงาน ครั้งที่ 36/2563 (Council Visit) ณ โรงเรียนสาธิตนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล
March 10, 2020
มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมโครงการ “สภากาแฟ” จังหวัดนครปฐม ครั้งที่ 4 ประจำปี 2563
March 11, 2020

รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล รับมอบเจลแอลกอฮอล์ จากคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

IMG_2291

วันที่ 11 มีนาคม 2563 ศาสตราจารย์ นพ.บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมทีมผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล รับมอบผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์เจลทำความสะอาดมือ ขนาด 300 มิลลิลิตร จำนวน 500 ขวด จาก รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ. สุวัฒนา จุฬาวัฒนทล คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อรณรงค์และป้องกันการระบาดและติดเชื้อ COVID-19 แก่หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยมหิดล ณ ชั้น 5 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

Recent post