มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมโครงการ “สภากาแฟ” จังหวัดนครปฐม ครั้งที่ 4 ประจำปี 2563

รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล รับมอบเจลแอลกอฮอล์ จากคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
March 11, 2020
ม.มหิดล บรรยายการพัฒนาคุณภาพองค์กรให้แก่สำนักงานปลัดบัญชีทหารเรือ กองทัพเรือ
March 11, 2020

มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมโครงการ “สภากาแฟ” จังหวัดนครปฐม ครั้งที่ 4 ประจำปี 2563

38379

วันที่ 11 มีนาคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รท.ทพ.ชัชชัย คุณาวิศรุต รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ม.มหิดล เข้าร่วมโครงการพบปะหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดนครปฐม “สภากาแฟ” ครั้งที่ 4 ประจำปี 2563 ณ อาคารประสานราชกิจ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ อ.สามพราน จ.นครปฐม โดยมี นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานเปิดการสนทนาสภากาแฟ พร้อมร่วมพบปะพูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น การทำงานร่วมกันของหน่วยงานในจังหวัดนครปฐม

Recent post