ประชุมหารือความร่วมมือทางวิชาการและการวิจัย กับ Curtin University ประเทศออสเตรเลีย

มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานครบรอบ “51 ปีวันพระราชทานนาม 132 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล”
March 2, 2020
มหาวิทยาลัยมหิดล มอบรางวัล “มหิดลทยากร” และ “รางวัลคนดีศรีมหิดล” เนื่องในโอกาสครบรอบ “51 ปี วันพระราชทานนาม 132 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล”
March 2, 2020

ประชุมหารือความร่วมมือทางวิชาการและการวิจัย กับ Curtin University ประเทศออสเตรเลีย

1

วันที่ 2 มีนาคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัชวีร์ ลีละวัฒน์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศและวิทยาเขตกาญจนบุรี พร้อมด้วยอาจารย์ ดร.อำนาจ เจรีรัตน์ ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตกาญจนบุรี ด้านวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ และนางสาววรรณพิมล เสนาแพทย์ภากร ผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์ ประชุมหารือความร่วมมือทางวิชาการ และการวิจัย ร่วมกันกับ Curtin University ประเทศออสเตรเลีย นำโดย Prof.Dr. Sambit Datta Dean, International Faculty of Science and Engineering และ Prof.Dr.Kevin Fynn Director of Industry Engagement ณ ห้องประชุม 516 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

Recent post