คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดล เข้าเยี่ยมส่วนงาน ครั้งที่ 36/2563 (Council Visit) ณ โรงเรียนสาธิตนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล
March 10, 2020
มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมโครงการ “สภากาแฟ” จังหวัดนครปฐม ครั้งที่ 4 ประจำปี 2563
March 11, 2020

รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล รับมอบเจลแอลกอฮอล์ จากคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล