ผนึกกำลัง “ร่วมวิจัยและสร้างสรรค์นวัตกรรมการออกกำลังกายด้วยมวยไทย”

ต้อนรับคณะผู้บริหารจาก Norvic International Hospital, BL Conglomerate Group
January 11, 2018
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดอาคารโรงเรียนสาธิตนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
January 11, 2018

ผนึกกำลัง “ร่วมวิจัยและสร้างสรรค์นวัตกรรมการออกกำลังกายด้วยมวยไทย”

????????????????????????????????????

วันที่ 19 กรกฎาคม 2560 วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ โดยมี ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์อุดม คชินทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย พลเอก เชษฐา ฐานะจาโร ประธานสภามวยไทยโลก (World Muaythai Council) นายจิระศักดิ์ อวกาศจักรวาฬ ประธานกรรมการบริษัท มวยไทย ไอ.กล้า (iGLA Company Limited) และนายแพทย์บุญ วนาสิน ประธานกรรมการบริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ร่วมลงนาม เพื่อพัฒนางานด้านวิชาการ งานวิจัยและสร้างสรรค์นวัตกรรมการออกกำลังกายด้านมวยไทยให้ก้าวไปสู่ระดับโลก ณห้องประชุม 530 สำนักงานอธิกาบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับเกียรติจาก ดร.ศักดิ์ชาย
ทัพสุวรรณ
 นายกสมาคมกีฬามวยไทยสมัครเล่นและ อ.นพ.ชนินทร์ ล่ำซ่ำ คณบดีวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา ร่วมเป็นสักขีพยาน

ศ.นพ.อุดม กล่าวว่า “มหาวิทยาลัยมหิดลและวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา มีความยินดีที่จะร่วมสร้างองค์ความรู้ งานวิจัย และนวัตกรรมเพื่อไปสนับสนุนสุขภาวะที่ดีของประชาชนและศักยภาะของนักกีฬามวยไทย ให้มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในระดับสากล และผลักดันกีฬามวยไทยให้ไปสู่ระดับโลก”

พลเอก เชษฐา กล่าวว่า “ประเทศไทยเป็นประเทศที่สามารถใช้ศิลปะมวยไทยได้ดีมาก ถือเป็นความภาคภูมิใจอย่างยิ่ง แต่ในปัจจุบันประเทศต่างๆได้หันมาสนใจกีฬามวยไทยมากขึ้น ดังนั้นการที่เรามีมหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งจะเข้ามาช่วยสนับสนุนกีฬามวยไทย ด้วยความรู้และนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา ก็จะเป็นส่วนหนึ่งให้นักกีฬามวยไทยสามารถแข่งขันในระดับสากลได้”

นายจิระศักดิ์ กล่าวว่า “แม่ไม้มวยไทย มีทั้งหมด 252 ท่า บริษัทได้ผลิตหลักสูตรการเรียนการสอนมวยไทยด้วยเทคนิคโมชั่นแคปเจอร์แอนิเมชั่น ซึ่งประเทศทั่วโลกต้องนำไปใช้ในการศึกษาเรียนรู้แล้ว ก็อยากจะขยายผลไปยังกลุ่มอื่นๆ ที่สนใจการออกกำลังกายด้วยกีฬามวยไทยเพื่อสุขภาพอีก 4 กลุ่ม ดังนี้

1.กลุ่มเด็กและเยาวชน ออกกำลังกายหน้าเสาธงและชั่วโมงพลศึกษา

2.กลุ่มหนุ่มสาว เพื่อสุขภาพและการลดน้ำหนัก

3.กลุ่มผู้สูงอายุ เพื่อสุขภาพที่สมบูรณ์ แข็งแรง

4.กลุ่มผู้ที่มีปัญหาสุขภาพ เพื่อการฟื้นฟูสุขภาพและบำบัดโรค

และหวังว่าความร่วมมือในครั้งนี้ จะเป็นการตอบโจทย์การพัฒนาศักยภาพของคนในชาติในยุคไทยแลนด์ 4.0 ได้เป็นอย่างดี”

นายแพทย์บุญ กล่าวว่า “การที่กีฬามวยไทย จะก้าวไปสู่โอลิมปิคได้นั้น ต้องมีองค์ประกอบหลายอย่างด้วยกัน หนึ่งในนั้นคือองค์ความรู้ทางวิชาการและหลักสูตร การเรียนการสอนที่เป็นที่ยอมรับ จึงจะสามารถนำไปเผยแพร่ให้กลุ่มคนต่างๆทั้งในประเทศและต่างประเทศได้ ก็หวังว่ามหาวิทยาลัยมหิดลจะช่วยผลักดันในส่วนของวิชาการนี้ได้เป็นอย่างดีและทำให้กีฬามวยไทยก้าวไปสู่ระดับโลกได้”

Recent post