ต้อนรับคณะผู้บริหารจาก Norvic International Hospital, BL Conglomerate Group

พิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดล กับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย และมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
January 11, 2018
ผนึกกำลัง “ร่วมวิจัยและสร้างสรรค์นวัตกรรมการออกกำลังกายด้วยมวยไทย”
January 11, 2018

ต้อนรับคณะผู้บริหารจาก Norvic International Hospital, BL Conglomerate Group

????????????????????????????????????

วันที่ 19 กรกฎาคม 2560 ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์อุดม คชินทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ต้อนรับคณะผู้บริหารจาก Norvic International Hospital, BL Conglomerate Group จากสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล เนื่องในโอกาสเดินทางมาเยือน เพื่อหารือเกี่ยวกับแนวทางในการพัฒนาความร่วมมือด้านการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษากับมหาวิทยาลัยมหิดล ณ ห้องรับรอง VIP ชั้น 5 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

Recent post