ม.มหิดล แถลงข่าว “วัคซีนเอชไอวี หมากสำคัญในการป้องกัน”

เสวนา Science Café : ตอน Ex-Olympiad เส้นทางศิษย์เก่าโอลิมปิก
January 15, 2018
โครงการ MU Friends for Staffs ประจำปีการศึกษา 2559
January 15, 2018

ม.มหิดล แถลงข่าว “วัคซีนเอชไอวี หมากสำคัญในการป้องกัน”

vaccine1

วันที่ 18 พฤษภาคม 2560 คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานแถลงข่าว “วัคซีนเอชไอวี หมากสำคัญในการป้องกัน” โดยมี ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงพรรณี ปิติสุทธิธรรม หัวหน้าศูนย์วัคซีน (Vaccine Trial Centre) คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล นายแพทย์สมาน ฟูตระกูล ผู้อำนวยการ สำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ดร.โรเบิร์ต โอ คอนแนลล์ หัวหน้าแผนก Retrovirology สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร และคุณอุดม ลิขิตวรรณวุฒิ คณะกรรมการที่ปรึกษาชุมชนระดับประเทศ (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) ร่วมแถลงข่าว ณ ห้องประชุม VDO Conference ชั้น ๕ อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน

ในปัจจุบันมีวิธีการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีที่มีประสิทธิภาพอยู่หลายอย่าง เช่น การป้องกันด้วยการใช้ถุงยางอนามัย การป้องกันด้วยการกินยาต้านไวรัสเอชไอวีก่อนการสัมผัสเชื้อ(pre exposure prophylaxis – PrEP) การป้องกันการติดเชื้อด้วยการรักษาผู้ที่ติดเชื้อแล้วด้วยยาต้านไวรัสเพื่อให้ควบคุมปริมาณไวรัสเอชไอวีในร่างกายให้อยู่ต่ำมากไม่เกิดการแพร่เชื้อต่อไป หรือ “การรักษาเสมือนการป้องกัน” (Treatment as prevention – TasP) การป้องกันการติดเชื้อด้วยการให้หญิงตั้งครรภ์กินยาต้านไวรัสที่จะช่วยลดการแพร่เชื้อไปสู่ลูก หรือ “การป้องกันการติดเชื้อจากแม่สู่ลูก” (Prevention of mother-to-child transmission – PMTC) และการป้องกันการติดเชื้อด้วยการให้ผู้ที่สัมผัสกับเชื้อแล้ว(เช่นในการรักษาผู้ติดเชื้อ หรือในการมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่มีการป้องกันการติดเชื้อกับผู้ที่มีเชื้อ)กินยาต้านไวรัส (post exposure prophylaxis – PEP) แต่วิธีการต่างๆนี้ต้องกินหรือใช้เป็นระยะหรือทุกวันและประสิทธิภาพในการป้องกันขึ้นอยู่กับการใช้หรือการกินหรือการปฏิบัติตามอย่างถูกต้อง ซึ่งต่างจากวัคซีนที่ฉีดเป็นระยะในจำนวนไม่กี่เข็ม ออกฤทธิ์นาน จะช่วยลดการระบาดของโรคเอดส์และแก้ไขปัญหาการใช้ยาอย่างไม่ถูกต้องที่เป็นจุดอ่อนของการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีโดยวิธีการอื่น ดังนั้นวัคซีนจึงเป็นเครื่องมือที่สำคัญมากในการควบคุมการระบาดของโรค

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่

Recent post