ร่วมเปิดตัวแอปพลิเคชันเทียบเสียงเครื่องดนตรีไทย ในงาน “ทางร้องสุนทรีย 100 ปี ครูเหนี่ยว ดุริยพันธุ์”

บรรยาย “ศาสตร์พระราชาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชคุณูปการต่อการแพทย์และสาธารณสุขไทย”
January 15, 2018
การประชุมวิชาการ การพัฒนาเด็ก เยาวชน และครอบครัว ระดับชาติ ครั้งที่ 4 “คุณภาพเด็กปฐมวัย คุณภาพประเทศ”
January 15, 2018

ร่วมเปิดตัวแอปพลิเคชันเทียบเสียงเครื่องดนตรีไทย ในงาน “ทางร้องสุนทรีย 100 ปี ครูเหนี่ยว ดุริยพันธุ์”

music3

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 21 พฤษภาคม 2560 คณะกรรมการบริหารศูนย์เศรษฐกิจสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยหม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุล คุณหญิงทองทิพ รัตนะรัต นางสุทธินีย์ พู่ผกา ศ.ดร.ศันสนีย์ ไชยโรจน์ ดร.ธนิต ชังถาวร ผศ.ดร.อภิลักษณ์ เกษมผลกูล อ.ปกรณ์ หนูยี่และ ผศ.ดร.สุรพงษ์ เลิศสิทธิชัย ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจสร้างสรรค์ฯ ร่วมเปิดตัวแอปพลิเคชันเทียบเสียงเครื่องดนตรีไทย (Thai Tuner Application) ในงาน “ทางร้องสุนทรีย 100 ปี ครูเหนี่ยว ดุริยพันธุ์” ในฐานะนักร้องเพลงไทยผู้มีเสน่ห์ในเสียงขับร้องชวนฟังด้วยคุณภาพเสียงที่กว้างกังวานเป็นพิเศษ ณ โรงละครแห่งชาติ

สำหรับการเปิดตัวแอปพลิเคชันเทียบเสียงเครื่องดนตรีไทย (Thai Tuner Application) ในครั้งนี้ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับเหล่านักดนตรีไทยและผู้ผลิตเครื่องดนตรีไทยในการใช้ Application ปรับจูน ตั้งค่าเสียงให้มีความเป็นมาตรฐานแก่เครื่องเสียงดนตรีไทย ทั้งนี้หากท่านใดพลาดงานดังกล่าวสามารถดาวน์โหลด Application ฟรี โดยพิมพ์ Thai Tuner ที่ App Store หรือ Play Store

Recent post