ต้อนรับผู้แทนจาก AUN – DPPnet จาก University of Malaya ประเทศมาเลเซีย

“โครงการฝึกปฏิบัติการทำด้วยมือ ซื้อด้วยใจ”
January 15, 2018
บรรยาย “ศาสตร์พระราชาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชคุณูปการต่อการแพทย์และสาธารณสุขไทย”
January 15, 2018

ต้อนรับผู้แทนจาก AUN – DPPnet จาก University of Malaya ประเทศมาเลเซีย

????????????????????????????????????

24 พฤษภาคม 2560 อาจารย์ ดร.ระพี บุญเปลื้อง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ต้อนรับคณะผู้แทนสำนักงานเลขานุการ AUN – DPPnet จาก University of Malaya ประเทศมาเลเซีย ในโอกาสเดินทางมาเจรจาความร่วมมือทางวิชาการด้านทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาผู้พิการ และสิ่งอำนวยความสะดวกแก่ผู้พิการในมหาวิทยาลัย ในโอกาสนี้ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพา ขจรธรรม
 คณบดีวิทยาลัยราชสุดา ร่วมให้การต้อนรับด้วย ณ ห้องประชุม 515 ชั้น 5 สำนักงานอธิการบดี

Recent post