บรรยาย “ศาสตร์พระราชาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชคุณูปการต่อการแพทย์และสาธารณสุขไทย”

ต้อนรับผู้แทนจาก AUN – DPPnet จาก University of Malaya ประเทศมาเลเซีย
January 15, 2018
ร่วมเปิดตัวแอปพลิเคชันเทียบเสียงเครื่องดนตรีไทย ในงาน “ทางร้องสุนทรีย 100 ปี ครูเหนี่ยว ดุริยพันธุ์”
January 15, 2018

บรรยาย “ศาสตร์พระราชาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชคุณูปการต่อการแพทย์และสาธารณสุขไทย”

king4

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2560 ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์อุดม คชินทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล บรรยาย “ศาสตร์พระราชาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชคุณูปการต่อการแพทย์และสาธารณสุขไทย” ณ ห้องประชุมเทเวศวรวงศ์วิวัฒน์ ชั้น 20 อาคารอนุสรณ์ 100 ปี โรงพยาบาลกลาง

Recent post