ม.มหิดล จัดงานสัมมนาการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
January 15, 2018
ม.มหิดล แถลงข่าว “วัคซีนเอชไอวี หมากสำคัญในการป้องกัน”
January 15, 2018

เสวนา Science Café : ตอน Ex-Olympiad เส้นทางศิษย์เก่าโอลิมปิก

S_6102502683905

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2560 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดเสวนา Science Café : ตอน Ex-Olympiad เส้นทางศิษย์เก่าโอลิมปิก ณ ห้องประชุม K102 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (พญาไท) เพื่อเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้นักเรียน นักศึกษาที่จะเข้าแข่งขันเคมีโอลิมปิกนานาชาติในปีนี้ ซึ่งประเทศไทยได้รับเกียรติเป็นครั้งที่ 2 ในการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันระหว่างวันที่ 6 – 15 กรกฎาคม 2560 ณ มหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยการเสวนาในครั้งนี้เป็นการรวมตัวของอดีตผู้แทนประเทศไทยเข้าร่วมแข่งขันเคมีโอลิมปิกนานาชาติ มาพูดคุยถึงประสบการณ์ตรงในการเป็นผู้ร่วมแข่งขัน และการเตรียมความพร้อม โดยมี อ.ดร.ระพี บุญเปลื้อง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ เป็นผู้ดำเนินรายการ และผู้ร่วมเสวนา 4 ท่าน ซึ่งปัจจุบันล้วนเป็นผู้ที่ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน ได้แก่ ดร.ทรงพล ดีจงกิจ กรรมการผู้จัดการ บริษัทสยามไบโอไซเอนซ์ จำกัด อาจารย์พิเชษฐ์ โพธิสุทธิ์วาที หัวหน้าฝ่ายบ่มเพาะชีวิตนักเรียน โรงเรียนปัญญาประทีป ปากช่อง นครราชสีมา ดร.สุทธาภา อมรวิวัฒน์ รองผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสูงสุด Economic Intelligence Center (EIC) ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) และ ดร.วีรกาญ ตันติไพบูลย์ธนะ Chief People Officer (CPO), Netizen Co., Ltd.

Recent post