สถาบันเด็กฯ ม.มหิดล จัดงานวันผู้สูงอายุและวันครอบครัว ประจำปี 2560
January 15, 2018

พิธีปิดการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล “มหิดลเกมส์” ประจำปี 2560

sport6

วันที่ 31 มีนาคม 2560 ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์อุดม คชินทร อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยทีมผู้บริหารมหาวิทยาลัย ร่วมพิธีปิดการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล “มหิดลเกมส์” ประจำปีงบประมาณ 2560 ณ สนามฟุตบอล 1 มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ในการนี้ อธิการบดีและทีมผู้บริหาร ได้ร่วมเล่นกีฬาและทำกิจกรรม ร่วมกับบุคลกร พร้อมทั้งมอบรางวัลให้แก่นักกีฬาที่ได้รับรางวัลประเภทต่างๆ รวมถึงผู้ที่ได้รับรางวัลจากกิจกรรมประกวดภาพถ่ายการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดลด้วย จากนั้นเป็นพิธีปิดการแข่งขัน และร้องเพลงสรรเสริญร่วมกัน

Recent post