Science Cafe “The 49th International Chemistry Olympiad in Thailand ; Chemistry Talk series” ตอน Back to the IChO
January 15, 2018
การประชุมเชิงปฏิบัติการ OSM in Action: Sharing & Follow up ครั้งที่ 5
January 15, 2018

มหาวิทยาลัยมหิดล ลงนามความร่วมมือ “โครงการขยะสร้างสุขตามรอยเท้าพ่อ”

memo5

มหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิธีลงนามความร่วมมือ “โครงการขยะสร้างสุขตามรอยเท้าพ่อ” ร่วมกับองค์กรภาคีเครือข่าย ๔ องค์กร และ ๑ พันธมิตร โดยได้รับพระกรุณาจาก พลเรือเอก นายแพทย์หม่อมเจ้าปุสาณ สวัสดิวัตน์ เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธี ณ สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีองค์กรเครือข่ายร่วมลงนามดังนี้

๑. นายศิวโรฒ จิตนิยม ประธานกรรมการบริษัท วิสาหกิจเพื่อสังคมแห่งความสุข จำกัด

๒. นางเพ็ญพิมล ศิริปโชติ นายกสมาคมชมรมผู้สูงอายุจังหวัดกาญจนบุรี

๓.นายสูรย์ สุขวงศ์ ประธานมูลนิธิทัศแข

๔. รศ.ดร.จิราพร ชมพิกุล รองผู้อำนวยการ สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน ม.มหิดล

๕.นายมนตรี กาญจน์บริรักษ์ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลท่าล้อ

เพื่อน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ และแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals-SDGs) ขององค์การสหประชาชาติ มาใช้เป็นแนวทางหลักในการดำเนินงานจัดการกับปัญหาขยะสะสมของหวัดกาญจนบุรีที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นสูงเป็นอันดับต้นๆ ของประเทศ

(รายละเอียดเพิ่มเติม)

Recent post