การประชุมเชิงปฏิบัติการ OSM in Action: Sharing & Follow up ครั้งที่ 4
January 15, 2018
มหาวิทยาลัยทวาย สหภาพเมียนมาร์ เจรจาความร่วมมือทางวิชาการกับ มหาวิทยาลัยมหิดล กาญจนบุรี
January 15, 2018

สืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2560

songkran03

วันที่ 11 เมษายน 2560 ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์อุดม คชินทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในงาน “สืบสานประเพณีสงกรานต์” ประจำปี 2560 ถวายสักการะพระบรมรูปสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนกและพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จากนั้น สรงน้ำพระพุทธรูปและพระบรมรูปจำลอง พร้อมกล่าวอวยพรแก่ประชาคมชาวมหิดลเนื่องในโอกาสงาน “สืบสานประเพณีสงกรานต์” โดยมีคณะผู้บริหาร นักศึกษาและบุคลากรเข้าร่วมในงานประเพณีสงกรานต์ ณ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

Recent post