มหาวิทยาลัยทวาย สหภาพเมียนมาร์ เจรจาความร่วมมือทางวิชาการกับ มหาวิทยาลัยมหิดล กาญจนบุรี
January 15, 2018
มหาวิทยาลัยมหิดล ลงนามความร่วมมือ “โครงการขยะสร้างสุขตามรอยเท้าพ่อ”
January 15, 2018

Science Cafe “The 49th International Chemistry Olympiad in Thailand ; Chemistry Talk series” ตอน Back to the IChO

sc4

เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2560 รองศาสตราจารย์ ดร.นภดล ไชยคำ และ อาจารย์ ดร.ต่อศักดิ์ ล้วนไพศาลนนท์ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมเสวนาพิเศษในรูปแบบ Science Cafe ภายใต้หัวข้อ The 49th International Chemistry Olympiad in Thailand ; Chemistry Talk series ตอน Back to the IChO ณ ห้องประชุม K102 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (พญาไท) ซึ่งจัดขึ้นเพื่อพูดคุย บอกเล่าเรื่องราว ความเป็นมาของการจัดการแข่งขันเคมีโอลิมปิกที่ประเทศไทยเคยเป็นเจ้าภาพ และวิวัฒนาการของการจัดตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาจะถึงปัจจุบัน จนนำมาถึงการที่ประเทศไทยได้เป็นเจ้าภาพอีกครั้งในปีนี้ ซึ่งมีกำหนดจัดระหว่างวันที่ 6 – 15 กรกฎาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

Recent post