มหาวิทยาลัยมหิดล ลงนามความร่วมมือ “โครงการขยะสร้างสุขตามรอยเท้าพ่อ”
January 15, 2018
การประชุมคณะกรรมการนโยบายบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2560
January 15, 2018

การประชุมเชิงปฏิบัติการ OSM in Action: Sharing & Follow up ครั้งที่ 5

osm1

วันที่ 21 เมษายน 2560 รองศาสตราจารย์ ดร. ภก.สมภพ ประธานธุรารักษ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ เป็นประธานการประชุมเชิงปฎิบัติการ OSM in Action – Sharing & Follow up ครั้งที่ 5 โดยมีผู้แทนจากกองต่างๆ ในสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมเข้าทำกิจกกรรม Workshop และแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินการที่ผ่านมา พร้อมด้วย นางศิริลักษณ์ เกี่ยวข้อง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ เป็นทีมวิทยากร ณ ห้องทวีวัฒนา ชั้น 6 ศูนย์ปฎิบัติการโรงแรมศาลายาพาวิลเลียน มหาวิทยาลัยมหิดล

Recent post