ม.มหิดล จัดโครงการ Jakka Rally พาเที่ยวชุมชนพุทธมณฑล
January 15, 2018
สืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2560
January 15, 2018

การประชุมเชิงปฏิบัติการ OSM in Action: Sharing & Follow up ครั้งที่ 4

osm1

วันที่ 10 เมษายน 2560 ศ.คลินิก นพ.อุดม คชินทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ OSM in Action: Sharing & Follow up ครั้งที่ 4 และร่วมรับฟังการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากผู้แทนกองต่างๆ ในสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ภก.สมภพ ประธานธุรารักษ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ และนางศิริลักษณ์ เกี่ยวข้อง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ เป็นทีมวิทยากร ณ ห้อง 411 ศูนย์การเรียนรู้มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

Recent post