คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล เปิดนิทรรศการความรู้ด้านการแพทย์และเรื่องราวก่อนประวัติศาสตร์ในประเทศไทยเพื่อผู้พิการ

การประชุมคณะกรรมการนโยบายบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2560
January 15, 2018
ปาฐกถาพิเศษกระทรวงอุดมศึกษา เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560
January 15, 2018

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล เปิดนิทรรศการความรู้ด้านการแพทย์และเรื่องราวก่อนประวัติศาสตร์ในประเทศไทยเพื่อผู้พิการ

exhibition5

เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2560 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานเปิดนิทรรศการความรู้ด้านการแพทย์และเรื่องราวก่อนประวัติศาสตร์ในประเทศไทยเพื่อผู้พิการ ณ พิพิธภัณฑ์การแพทย์ศิริราช อาคารอดุลยเดชวิกรม ชั้น 2 รพ.ศิริราช โดยมี ศ.พญ.สุวรรณี สุรเศรณีวงศ์ รองคณบดี และผู้อำนวยการโรงเรียนแพทย์ศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย รศ.พญ.ตุ้มทิพย์ แสงรุจิ และผู้เกี่ยวข้อง ตลอดจนผู้บกพร่องทางการเห็นและการได้ยินร่วมชมฐานการเรียนรู้ และใช้อุปกรณ์ที่เป็นเทคโนโลยีช่วยคนตาบอดและหูหนวก

หน่วยพิพิธภัณฑ์ศิริราช ได้จัดตั้งพิพิธภัณฑ์สัมผัสเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เพื่อผู้บกพร่องทางการเห็นและการได้ยินตั้งแต่ปี 2556 ณ พิพิธภัณฑ์ศิริราชพิมุขสถาน และในปีนี้ได้ขยายการจัดนิทรรศการถ่ายทอดความรู้ในพิพิธภัณฑ์การแพทย์ศิริราช ประกอบด้วย พิพิธภัณฑ์พยาธิวิทยาเอลลิส พิพิธภัณฑ์นิติเวชศาสตร์ สงกรานต์ นิยมเสน พิพิธภัณฑ์ปรสิตวิทยา พิพิธภัณฑ์ก่อนประวัติศาสตร์ สุด แสงวิเชียร และพิพิธภัณฑ์กายวิภาคศาสตร์ คองดอน มาจัดเป็นพิพิธภัณฑ์สัมผัส จำนวน 15 ฐานการเรียนรู้ เพื่อให้ผู้พิการสามารถชมและหาความรู้จากพิพิธภัณฑ์เหล่านี้ ผู้สนใจสามารถเข้าชมได้ทุกวัน เว้นวันอังคารและวันหยุดนักขัตฤกษ์ ตั้งแต่เวลา 10.00 – 17.00 น. สำหรับวันที่ 26 เมษายน 2560 ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชทานกำเนิด รพ.ศิริราช เปิดให้เข้าชมฟรี สอบถามเพิ่มเติมโทร. 0-2419-2617-9, 0-2419-2601

Recent post