คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล เปิดนิทรรศการความรู้ด้านการแพทย์และเรื่องราวก่อนประวัติศาสตร์ในประเทศไทยเพื่อผู้พิการ
January 15, 2018
โครงการ “Safety Day รณรงค์อาชีวอนามัยและความปลอดภัย”
January 15, 2018

ปาฐกถาพิเศษกระทรวงอุดมศึกษา เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560

edu9

เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560 ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์อุดม คชินทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล แสดงปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “กระทรวงอุดมศึกษา” ในฐานะประธานคณะทำงานเตรียมความพร้อมจัดตั้งกระทรวงอุดมศึกษา ในการประชุมสมาชิกสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ณ ห้องประชุม 601 ชั้น 6 ตึก A สถาบันเทคโนโลยีไทย – ญี่ปุ่น

Recent post