พิธีปิดการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล “มหิดลเกมส์” ประจำปี 2560
January 15, 2018
การประชุมวิชาการประจำปีศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ประจำปี 2560
January 15, 2018

สถาบันเด็กฯ ม.มหิดล จัดงานวันผู้สูงอายุและวันครอบครัว ประจำปี 2560

family6

วันที่ 5 เมษายน 2558 รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ธันย์ สุภัทรพันธุ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล เป็นประธานเปิดงานวันผู้สูงอายุและวันครอบครัว ประจำปี 2560 ภายใต้ชื่องาน “ครอบครัวสามวัย หัวใจพอเพียง” โดยมี รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว กล่าวต้อนรับ ณ สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล

งานในช่วงเช้าเป็นพิธีสงฆ์ ถวายปัจจัยไทยธรรม และเจริญพระพุทธมนต์ จากนั้นเป็นกิจกรรมประกวดแฟชั่นโชว์ และการแสดงต่างๆจากชมรมผู้สูงอายุในเขตอำเภอพุทธมณฆล มีพิธีสรงน้ำพระ รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ โดยบรรยากาศภายในงานเป็นไปด้วยความอบอุ่นและเป็นกันเอง

Recent post