ม.มหิดล จัดโครงการ Jakka Rally พาเที่ยวชุมชนพุทธมณฑล

มหาวิทยาลัยมหิดล ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ สนับสนุนการพัฒนาเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EECi)
January 15, 2018
การประชุมเชิงปฏิบัติการ OSM in Action: Sharing & Follow up ครั้งที่ 4
January 15, 2018

ม.มหิดล จัดโครงการ Jakka Rally พาเที่ยวชุมชนพุทธมณฑล

jakka6

วันที่ 5 เมษายน 2560 รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ปรีชา สุนทรานันท์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ เป็นประธานเปิดโครงการ “Jakka Rally พาเที่ยวชุมชนพุทธมณฑล” โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.กิติกร จามรดุสิต รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้เพื่อส่งเสริมนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม และการเป็นสังคมคาร์บอนต่ำ ของมหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมทั้งเรียนรู้เรื่องการเป็นมหาวิทยาลัยเชิงนิเวศน์ (Eco-University) ทั้งยังก่อให้เกิดพันธกิจชุมชนในด้านการท่องเที่ยวในเขตอำเภอพุทธมณฑลอีกด้วย จัดขึ้น ณ ศูนย์การเรียนรู้มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

โดยผู้ที่สนใจสามารถร่วมสนุกกับกิจกรรมดังกล่าวได้ โดยแบ่งเป็น 2 กิจกรรมย่อย ดังนี้

1.ร่วมปั่นจักรยานสะสมตราประทับ สถานที่ท่องเที่ยวของอำเภอพุทธมณฑล และสถานที่ใกล้เคียงจำนวน 12 แห่ง โดยแต่ละที่จะมีจุด checkpoint ให้ประทับตราสถานที่ลงในสมุด passport ซึ่งสามารถรับได้ที่ Jakka center มหาวิทยาลัยมหิดล และจุด checkpoint ต่างๆ โดยเมื่อครบแล้วสามารถนำมาแลกของที่ระลึกได้ที่ Jakka center มหาวิทยาลัยมหิดล (จนกว่าของจะหมด)

2.ลุ้นรับรางวัลใหญ่ โดยเข้าไปกด Like & share และกดติดตาม facebook fanpage jakka center และโพสต์ภาพถ่าย 2 ภาพ โดยเป็นภาพสถานที่ร่วมสนุกภายในมหาวิทยาลัยมหิดล จำนวน 1 ภาพ และภายนอกมหาวิทยาลัย จำนวน 1 ภาพ โดยในรูปถ่ายจะต้องเป็นภาพของท่านพร้อมจักรยานคู่ใจของท่าน แล้วติดแฮชแท็ก #JakkaRallyพาเที่ยว โดยกิจกรรมนี้จะตัดสินจากยอดไลค์ของโพสต์ที่มากที่สุด **ระยะเวลาการตัดสินภายในวันที่ 5 พฤษภาคม 2560 ** โดยจะประกาศผลการตัดสินรางวัล ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2560 รายละเอียดเพิ่มเติม https://www.facebook.com/jakkamu/

Recent post