พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ MOU ระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี กับมหาวิทยาลัยทวาย สหภาพเมียนมาร์
December 7, 2017

พิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2561

newyear08

เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2560 ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร อาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรส่วนงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ จำนวน 61 รูป จากวัดหทัยนเรศวร์ และวัดปุรณาวาส เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2561 ณ สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยในงานดังกล่าวท่านอธิการบดีได้กล่าวอวยพรปีใหม่เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ผู้มาร่วมงานด้วย

Recent post