พิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2561
December 7, 2017
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิด “ศูนย์ข้อมูลและคลังความรู้ทางการพยาบาล เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนฯ ๖๐ พรรษา” คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
December 20, 2017

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ MOU ระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี กับมหาวิทยาลัยทวาย สหภาพเมียนมาร์

mou6

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2560 ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานกล่าวต้อนรับ Dr. Ba Han อธิการบดีมหาวิทยาลัยทวาย ในโอกาสร่วมพิธี ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี กับ มหาวิทยาลัยทวาย โดยมีคณะผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยทวายร่วมเป็นสักขีพยานครั้งนี้ ได้แก่ Prof. Dr. Mi San Mar Lar (Head of Botany Department) , Prof. Dr. MyintMyingOo (Head of History Department) , Pro Dr. Khin Lay New (Head of Philosophy Department) ณ ห้องประชุมนิลกาญจน์ ชั้น 3 อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี

ภายหลังพิธีลงนามเสร็จสิ้น นักศึกษา MU Guide จากมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ได้นำผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยทวายเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์พิพิธภัณฑ์ธรณี พิพิธภัณฑ์พืช และห้องสมุดวิทยาเขตกาญจนบุรี

Recent post