มหาวิทยาลัยมหิดล ต้อนรับเอกอัครราชทูตโปแลนด์ประจำประเทศไทย

ประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าว “ข้าวไทย วิถีไทย ด้วยปุ๋ยทีพีไอชีวะอินทรีย์”
December 7, 2017
มหาวิทยาลัยมหิดล โดยกองพัฒนาคุณภาพ จัดงานมหกรรมคุณภาพมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2560
December 7, 2017

มหาวิทยาลัยมหิดล ต้อนรับเอกอัครราชทูตโปแลนด์ประจำประเทศไทย

poland

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์นภเรณู สัจจรักษ์ธีระฐิติ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ต้อนรับ H.E. Mr. Waldemar Dubaniowski เอกอัครราชทูตโปแลนด์ประจำประเทศไทย ในโอกาสเดินทางเข้าพบอธิการบดี เพื่อหารือความร่วมมือทางวิชาการระหว่างประเทศไทยและประเทศโปแลนด์

Recent post