ประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าว “ข้าวไทย วิถีไทย ด้วยปุ๋ยทีพีไอชีวะอินทรีย์”
December 7, 2017
มหาวิทยาลัยมหิดล โดยกองพัฒนาคุณภาพ จัดงานมหกรรมคุณภาพมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2560
December 7, 2017

มหาวิทยาลัยมหิดล ต้อนรับเอกอัครราชทูตโปแลนด์ประจำประเทศไทย

poland

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์นภเรณู สัจจรักษ์ธีระฐิติ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ต้อนรับ H.E. Mr. Waldemar Dubaniowski เอกอัครราชทูตโปแลนด์ประจำประเทศไทย ในโอกาสเดินทางเข้าพบอธิการบดี เพื่อหารือความร่วมมือทางวิชาการระหว่างประเทศไทยและประเทศโปแลนด์

Recent post