โครงการ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม ให้ประชาชนชาวนครปฐม”
December 7, 2017
อาจารย์ ดร.ธารา เฉลิมทรงศักดิ์ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล กับความภาคภูมิใจในฐานะคนไทยที่มีส่วนร่วมกับความสำเร็จของ “ไลโก้” คว้ารางวัลโนเบล สาขาฟิสิกส์ 2017
December 7, 2017

ประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานโครงการกับ USAID COMET

pic7

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 ศาสตราจารย์ คลินิก นายแพทย์สุวัฒน์ เบญจพลพิทักษ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา ประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานร่วมกับDr. Michael Calvano, Chief of Party, USAID COMET Project และ อาจารย์ ดร. พัฒนาช พัฒนศรี (USAID COMET Lead Instructor และอาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล)ในการดำเนินโครงการเพื่อพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายวิชาการให้มีการนำ Innovative Instruction มาใช้สำหรับการเรียนการสอนแบบ outcome-based learning

ทั้งนี้ โครงการดังกล่าว มหาวิทยาลัยมหิดลได้ริเริ่มตั้งแต่ ปี 2558 ในการพัฒนาศักยภาพผู้สอนผ่านการประชุมเชิงปฏิบัติการในหลากหลายหัวข้อเพื่อเสริมสร้างทักษะในการเรียนรู้แบบใหม่ผ่านคู่มือที่พัฒนาโดย USAID COMET

Recent post