พิธีปิดโครงการพัฒนานักบริหารระดับกลาง มหาวิทยาลัยมหิดล รุ่นที่ 16 Mahidol University Executives Development Program (MU-EDP #16)
December 7, 2017
อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดลต้อนรับเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิสลามปากีสถานประจำประเทศไทย
December 25, 2017

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เสด็จทอดพระเนตร “ของขวัญจากดิน” รอบปฐมทัศน์

gift01

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เสด็จไปยัง มหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยมี ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย ศาสตราจารย์ ดร.แพทย์หญิง รวงผึ้ง สุทเธนทร์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรพงษ์ เลิศสิทธิชัย ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจสร้างสรรค์ สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยมหิดล และคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา เฝ้าฯ รับเสด็จ ในการนี้ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เสด็จฯ ทอดพระเนตรนิทรรศการ

“ของขวัญจากดิน”” ฉายพระรูปร่วมกับผู้บริหาร กรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดล คณะกรรมการดำเนินการจัดการ จากนั้น เสด็จเข้าหอประชุมมหิดลสิทธาคาร ทอดพระเนตรภาพยนตร์แอนิเมชัน “ของขวัญจากดิน” รอบปฐมทัศน์ ก่อนเสด็จฯ กลับ “ของขวัญจากดิน” ภาพยนตร์แอนิเมชันเรื่องยิ่งใหญ่ หนึ่งใน 5 โครงการนำร่องของ ศูนย์เศรษฐกิจสร้างสรรค์ สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยมหิดล ที่พัฒนาขึ้นมาเป็นสื่อสร้างสรรค์เพื่อเทิดพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ 9 ซึ่งในแอนิเมชันจะนำเนื้อหาเกี่ยวกับศาสตร์พระราชา เกษตรทฤษฎีใหม่ และเศรษฐกิจพอเพียง มาเป็นสื่อสร้างสรรค์เผยแพร่องค์ความรู้ให้คนไทยทุกคน สามารถนำไปสร้างมูลค่าเพิ่ม ซึ่งภาพยนตร์แอนิเมชันเรื่องนี้กำกับโดย นนทรีย์ นิมิบุตร และ ภาคิน ตั้งฐานธนา ร่วมด้วย บริษัท บิ๊กเบรนพิคเจอร์ส จำกัด ทีมผลิตแอนิเมชันชั้นนำของเมืองไทย พร้อมทั้งให้เสียงโดยนักแสดงผู้มีชื่อเสียง ได้แก่จรินทร์พร จุนเกียรติ, มนตรี เจนอักษร, อรรถพร ธีมากร และ ณัฏฐพงษ์ ชาติพงศ์

ทั้งนี้ ภาพยนตร์แอนิเมชันองขวัญจากดิน” จะได้รับการเผยแพร่ผ่านทางช่องทางสถานีโทรทัศน์ต่าง ๆ ในวันที่ 5 ธันวาคม 2560

Recent post