รางวัลผลงานวิชาการดีเด่น TTF AWARD (Toyota Thailand Foundation Award ) ประจำปี 2560
November 21, 2017
คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ออกอากาศสดรายการบ่ายนี้มีคำตอบ ทางสถานีโทรทัศน์ ช่อง 9 MCOT HD
December 7, 2017

ต้อนรับอธิการบดีจาก Tokyo Medical and Dental University

tmdu3

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2560 ศาสตราจารย์นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ ดร.นภเรณู สัจจรักษ์ ธีระฐิติ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ศาสตราจารย์ ดร.ทพญ. วรานันท์ บัวจีบ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ และศาสตราจารย์นายแพทย์ประเสริฐ อัสสันตชัย รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ต้อนรับ Prof. Yasuyuki Yoshizawa อธิการบดีและผู้บริหารจาก Tokyo Medical and Dental University ในโอกาสเดินทางเข้าพบอธิการบดี ในฐานะที่เป็นมหาวิทยาลัยคู่สัญญาที่มีความร่วมมือทางวิชาการมาอย่างยาวนาน ในด้านแพทยศาสตร์และทันตแพทยศาสตร์ ณ ห้องรับรอง VIP ชั้น 5 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 คณะผู้บริหารจาก Tokyo Medical and Dental University ได้เปิดสำนักงาน TMDU – MU Partnership Siriraj Office ณ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล โดยมี Prof. Yasuyuki Yoshizawa อธิการบดี Tokyo Medical and Dental University และศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เป็นประธานในพิธีเปิด

Recent post