อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดลต้อนรับเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิสลามปากีสถานประจำประเทศไทย

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เสด็จทอดพระเนตร “ของขวัญจากดิน” รอบปฐมทัศน์
December 7, 2017
มหาวิทยาลัยมหิดล ต้อนรับผู้แทนจาก University of York ประเทศอังกฤษ
December 25, 2017

อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดลต้อนรับเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิสลามปากีสถานประจำประเทศไทย

pic3

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์สุวัฒน์ เบญจพลพิทักษ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา และรองศาสตราจารย์ ดร.นภเรณู สัจจรักษ์ ธีระฐิติ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ต้อนรับ Mr.Asim Iftikhar Ahmad เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิสลามปากีสถานประจำประเทศไทย ในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะอธิการบดีและเจรจาเพื่อพัฒนาความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดลกับสถาบันการศึกษาในสาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน ณ ห้องรับรอง VIP สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา