มหิดลเพื่อการตื่นรู้ “ตื่นรู้…สู่สังคม” และปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “Mindful Leader”
December 7, 2017
พิธีเปิดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ นวัตกรรมการศึกษา ครั้งที่ 3 ประจำปี 2560 : การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้เพื่อพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษา (The 3rd International Conference on Innovation in Education (ICIE 2017))
December 7, 2017

ม.มหิดล โดย โครงการจัดตั้งศูนย์เศรษฐกิจสร้างสรรค์ จัดแถลงข่าวภาพยนตร์แอนิเมชั่น “ของขวัญจากดิน”

gift10

เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 ศาสตราจารย์ ดร.แพทย์หญิง รวงผึ้ง สุทเธนทร์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานแถลงข่าวภาพยนตร์แอนิเมชัน “ของขวัญจากดิน” จัดโดย โครงการจัดตั้งศูนย์เศรษฐกิจสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยมหิดล นำทีมโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรพงษ์ เลิศสิทธิชัย รักษาการแทนผู้อำนวยการโครงการฯ ณ ลานอีเดน ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ ภายในงานมีนักแสดงที่มีชื่อเสียงผู้ให้เสียงพากย์แอนิเมชัน ได้แก่ เต้ย-จรินทร์พร หนุ่ม-อรรถพร ปุ๊-มนตรี และ ฟรอยด์-ณัฏฐพงษ์ ร่วมด้วย นนทรีย์ นิมิบุตร ผู้กำกับ ภาคิน ตั้งฐานธนา ผู้เขียนบท และ อัจฉรา กิจกัญจนาสน์ โปรดิวเซอร์ โดยในวันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน 2560 เวลา 15.00 น. พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ จะเสด็จทรงทอดพระเนตรภาพยนตร์แอนิเมชัน เรื่อง “ของขวัญจากดิน รอบปฐมทัศน์” ณ มหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา และจะออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ในวันที่ 5 ธันวาคม 2560

Recent post