ต้อนรับอธิการบดีจาก Tokyo Medical and Dental University
December 7, 2017
ประชุมวิชาการสังคมผู้สูงอายุที่มีคุณภาพ ครั้งที่ 3
December 7, 2017

คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ออกอากาศสดรายการบ่ายนี้มีคำตอบ ทางสถานีโทรทัศน์ ช่อง 9 MCOT HD

dent4

เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2560 ศาสตราจารย์ ดร.ทพญ.วรานันท์ บัวจีบ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ ได้รับเชิญจาก บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ร่วมสนทนาสดในรายการ“บ่ายนี้มีคำตอบ” ออกอากาศวันที่ 21 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.00 – 13.35 น. ณ สถานีโทรทัศน์ ช่อง 9 MCOT HD บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ

โดยในช่วงแรกของรายการ ศาสตราจารย์ ดร.ทพญ.วรานันท์ บัวจีบ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ ได้ ให้ความรู้กับผู้ชมทางรายการบ่ายนี้มีคำตอบเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพปากและฟัน โรคทางระบบที่สัมพันธ์ กับสุขภาพช่องปาก โรคต่อมน้ำลาย แนวทางการดูแลรักษาสุขภาพฟัน และกล่าวถึง “ศูนย์ส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ” ซึ่งจะเปิดอย่างเป็นทางการในวันที่ 7 มิถุนายน 2561 เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

จากนั้นในช่วงที่สองของรายการคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ได้ประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ที่เปิดให้บริการพร้อมการรักษาทางด้านทันตกรรมโดยคณาจารย์ ทันตแพทย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางของคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และทันตแพทย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางจากภายนอก นอกจากนี้ยังกล่าวถึงพิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุ “สิรินธรทันตพิพิธ” เพื่อร่วม ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมายุ 60 พรรษา ซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ทางด้านทันตแพทยศาสตร์แห่งแรกของประเทศไทย และพิพิธภัณฑ์ทางทันตกรรมที่มีความทันสมัยและใหญ่ที่สุดในเอเชีย

Recent post