พิธีเปิดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ นวัตกรรมการศึกษา ครั้งที่ 3 ประจำปี 2560 : การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้เพื่อพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษา (The 3rd International Conference on Innovation in Education (ICIE 2017))
December 7, 2017
ประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานโครงการกับ USAID COMET
December 7, 2017

โครงการ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม ให้ประชาชนชาวนครปฐม”

smile1

23 พฤศจิกายน 2560 งานวิศวกรรมเพื่อความรับผิดชอบต่อสังคม จัดโครงการ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม ให้ประชาชนชาวนครปฐม” ซึ่งมหาวิทยาลัยมหิดลร่วมกับจังหวัดนครปฐมและหน่วยงานทุกภาคส่วนร่วมกันจัดขึ้น โดยได้รับเกียรติจาก นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานเปิดงาน ณ บ้านศาลาดิน ต.มหาสวัสดิ์ อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม

ในการนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวรรณ์ ยศวัฒน รองคณบดีงานเพื่อความรับผิดชอบต่อสังคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.มหิดล ได้นำหุ่นยนต์วินิจฉัยโรคทางไกล (Tele-Diagnocsis Robot) ซึ่งเป็นผลงานวิจัยที่โดดเด่นใช้งานได้จริงจากทีม BART LAB คณะวิศวกรรมศาตร์ ม.มหิดล มาสาธิตการทำงานให้แก่ประชาชนที่สนใจ นอกจากนี้ยังมี เครื่องสีฝัดจากจักรยานรีไซเคิล เครื่องดื่มรำข้าวรสช็อคโกแลตจากชุมชนสหกรณ์บ้านคลองโยง และผลิตภัณฑ์จากชุมชนต่างๆ ในจังหวัดมาร่วมแสดงในงานด้วย

Recent post