คณะสัตวแพทยศาสตร์ ม.มหิดล จัดงานแถลงข่าว “ม.มหิดลคนรักสัตว์ ครั้งที่ 14” “เลี้ยงสัตว์ต่างถิ่นอย่างปลอดภัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม”
December 22, 2017
คณะผู้บริหารบริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) มอบเงินสนับสนุนให้ทางมหาวิทยาลัยมหิดลเพื่อสร้างอาคารหอสมุดและคลังความรู้ฯ แห่งใหม่
December 22, 2017

รัฐมนตรีฯ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เข้าร่วม “การประชุมสภามหาวิทยาลัย” ม.มหิดล

sanate

วันที่ 20 ธันวาคม 2560 ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ อุปนายกสภามหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหิดล และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับนายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ในโอกาสเข้าร่วม “การประชุมสภามหาวิทยาลัย” ครั้งที่ 527 วันพุธที่ 20 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์นที รักษ์พลเมือง ชั้น 5 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

Recent post